Tietosuojaseloste

Riihisoft Oy - Tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste koskee Riihisoft Oy:n asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden yhteyshenkilöiden henkilötietojen käsittelyä.

 

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Riihisoft Oy (jäljempänä ”Riihisoft”)

Y-tunnus: 2413046-7

Eteläinen Asemakatu 2

11130 RIIHIMÄKI

Puhelin: 010 504 9530

Verkko-osoitteet: www.riihisoft.fi

Yhteyshenkilö henkilötietoasioissa: Jouko Kukko

Yhteystiedot: +358 10 504 9530, info@riihisoft.fi

 

2. Henkilötietojen käyttötarkoitus ja käsittelyperusteet

Käytämme kerättyjä tietoja ja anonyymejä tilastoja verkkopalvelumme kehittämiseen, yhteydenottopyyntöihin, uutiskirjeiden lähettämiseen ja asiakaspalautteeseen vastaamiseen sekä sähköpostiviestintään.

Henkilötietojen käsittely perustuu kulloinkin voimassaolevaan tietosuojalainsäädäntöön.

 

3. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää muun muassa seuraavia tietoja:

  • Nimitiedot
  • Puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite
  • Yrityksen nimi
  • Mahdolliset muut rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot

 

4. Henkilötietojen säilytysaika

Säilytämme tietojasi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti ja vain niin kauan, kuin on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen tarkoitusten toteuttamiseksi.

 

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaaseen liittyviä tietoja kerätään asiakkaalta itseltään yhteydenottolomakkeen yhteydessä.

 

6. Tietojen luovutukset ja siirrot

Emme luovuta, myy tai vuokraa tietojasi kolmansille osapuolille.
Voimme luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Tietoja voidaan luovuttaa myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle voimassaolevan lainsäädännön sallimissa puitteissa.

 

7. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyillä on seuraavat, tietosuojalainsäädäntöön perustuvat oikeudet:

  • Tarkastus-, oikaisu- ja poisto-oikeus: Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Jos rekisteröidyn henkilötiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää virheen korjaamista koskevan pyynnön. Rekisteröity voi myös pyytää tietojensa poistamista.
  • Suostumuksen peruuttaminen: Jos käsittely perustuu suostumukseen, rekisteröidyillä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus milloin tahansa.
  • Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus viranomaiselle, mikäli hän katsoo, että hänen tietojaan on käsitelty tämän tietosuojaselosteen ja kulloinkin voimassaolevan tietosuojalainsäädännön vastaisesti (tietosuoja.fi).

 

8. Rekisterin suojaus

Henkilötietoja käsitellään lähtökohtaisesti vain sähköisessä muodossa. Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä henkilötietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Työtiloissa liikkumista valvotaan kulkuluvilla. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.

 

9. Evästeet

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoja eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

 

10. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Riihisoft pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissa. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Riihisoft suosittelee tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

Tätä tietosuojaselostetta on viimeksi päivitetty 25.10.2021.