Tietosuojaseloste

Henkilötietolainsäädännön mukainen tietosuojaseloste (erit. henkilötietolaki, 523/1999, 10 ja 24 §).
18.1.2018 alkaen 

 1. Rekisterinpitäjä
  Riihisoft Oy (jäljempänä ”Riihisoft”)
  Y-tunnus: 2413046-7
  Eteläinen Asemakatu 2
  11130 RIIHIMÄKI
  Puhelin: 010 504 9530

 2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
  Jouko Kukko
  Eteläinen Asemakatu 2
  Puhelin: +358 40 525 4989

 3. Rekisterin nimi
  Riihisoftin lomakerekisteri

 4. Henkilötietojen käyttötarkoitus
  Käytämme kerättyjä tietoja ja anonyymejä tilastoja verkkopalvelumme kehittämiseen, yhteydenottopyyntöihin ja asiakaspalautteeseen vastaamiseen tai sähköpostiviestintään.

 5. Rekisterin tietosisältö
  Riihisoftin lomakerekisteri sisältää seuraavia tietoja:
  -Nimitiedot
  -Puhelinnumero
  -Sähköpostiosoite
  -Yrityksen nimi

 6. Henkilötietojen säilytysaika
  Säilytämme tietojasi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti ja vain niin kauan, kuin on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen tarkoitusten toteuttamiseksi.

 7. Säännönmukaiset tietolähteet
  Asiakkaaseen liittyviä tietoja kerätään asiakkaalta itseltään yhteydenottolomakkeen yhteydessä.

 8. Evästeet ja muut vastaavat tekniikat
  Eväste (Cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla käyttäjiä voidaan tunnistaa. Tietosuojalaki velvoittaa kertomaan evästeiden käytöstä. Voit lukea lisää evästeistä Viestintäviraston sivuilta: https://www.viestintavirasto.fi/kyberturvallisuus/palveluidenturvallinenkaytto/evasteet.html.
  Me käytämme myös evästeitä ja kävijäseurantaa. Kerätyn tiedon avulla varmistamme palvelun toimivuuden ja jatkuvan palvelukehityksen.
  Voit halutessasi kieltää tietojen keräämisen evästeiden avulla. Huomaathan, että tämä saattaa kuitenkin vaikuttaa verkkopalvelun toimivuuteen.

 9. Tietojen luovutukset ja siirrot
  Emme luovuta, myy tai vuokraa tietojasi kolmansille osapuolille.
  Voimme luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Tietoja voidaan luovuttaa myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle voimassaolevan lainsäädännön sallimissa puitteissa.

 10. Rekisterin suojaus
  Rekisterin käyttö on suojattu ulkopuolisilta henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Rekisteriin pääsevät ainoastaan Riihisoftin työntekijät.

 11. Tietosuojaselosteen muuttaminen
  Riihisoft pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissa. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Riihisoft suosittelee tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.